08/09/2021

Podcast Niets is wat het lijkt: wat is de verborgen betekenis van het cijfer 13?

0  commentaren

TEKST PODCAST Niets is wat het lijkt: wat verbergt het getal dertien? 

Op deze pagina vind je de tekst van de podcast, documentatie en kan je stemmen als je wilt dat ik op bevel als writer on demand een boekje schrijf met nog veel meer informatie over het getal dertien. Want waarom zijn er zoveel verwijzingen naar het getal dertien op het dollarbiljet? Het grootste land ter wereld zal dit toch niet doen als dertien een ongeluksgetal is?

Maar om te stemmen moet je helemaal tot beneden scrollen. Ik beloof je wel dat je ondertussen mooie afbeeldingen en video's kan tegenkomen. De tussentitels met tijdsaanduiding vertel ik niet, die zijn louter bedoeld opdat jij beter je weg kan vinden in de tekst en in de audio.

De onderstaande uitgeschreven tekst is zoals ik het vertel, dus perfect is het Nederlands niet, want mijn podcast is met zo weinig mogelijk verbeteringen opgenomen. Gewoon door te vertellen. Daarom de West-Vlaamse tongval. Wie een hekel heeft aan West-Vlaams, die luistert beter niet. Maar dan weet je ook niet wat je mist. Een moeilijke keuze, ik weet het.

Uitgeschreven tekst en documentatie bij deze podcast:

Welkom bij Niets is wat het klinkt, een podcast over de verborgen wereld waarover je niet geleerd hebt op school. Over mysteries, oude verhalen, taal en merkwaardige toevalligheden. Uw gastvrouw, auteur Bo Vickery.

Niet voor mensen met triskaidefobie

Als je eerste podcast aflevering is gegaan over thumbs up of duimpje of positiviteit, wel dan moet je zorgen voor een betere balans. Dus dan dacht ik: ik maak maar een podcastaflevering over het cijfer dertien. Velen huiveren nu wellicht omdat ik een podcast maak over dit cijfer. Dat is toch wel het lot uitdagen, want 13 is toch een ongeluksgetal? Maar de titel van deze podcast is Niets is wat het lijkt. Dus daaruit kun je al afleiden dat ik het er niet mee eens bent dat 13 een ongeluksgetal is. Mensen met triskaidefobie of angst voor het getal 13 luisteren best niet verder naar deze podcast. 13 is een priemgetal, enkel deelbaar door zichzelf en één.

Waarom is dertien een ongeluksgetal?

Maar waarom is dertien nu juist een ongeluksgetal? Er zijn twee theorieën daarover. Enerzijds omdat Jezus met 12 apostelen dus 13 in totaal aan tafel zat bij Het laatste avondmaal, maar dan zeg ik: Het avondmaal had geen belang voor het latere sterven van Jezus, dit ging toch gebeuren. Bovendien was hij de dertiende persoon aan tafel, de ingewijde. De tweede theorie is dit het verband houdt met de tempeliers omdat op 13 oktober 1307 de Franse Koning Filips de Schone, een bevel gaf om hen te vervolgen en op te pakken. Dertien wordt het getal der ingewijden genoemd. Het getal van de geheime kennis, dus laat ik jullie nu eens ingewijden in de geheime kennis over het getal 13. Geheimen doen het altijd goed bij het publiek, dus is dit een ideaal onderwerp.

Filips IV van Frankrijk

Filips de Schone van Frankrijk - door Jean Louis Bezard - art.rmngp.fr 

De getallenreeks van Fibonacci

Men wilt ons doen geloven dat 13 een ongeluksgetal is. Maar is dat wel juist? Want 13 maakt deel uit van de getallenreeks van Fibonacci. Je weet wel één, één, twee, drie, vijf, acht, dertien, eenentwintig, vierendertig, enzovoort.... Als je het eerste getal optelt met een tweede, krijg je derde, het tweede en het derde krijg je het vierde, enzovoort.... Kerkbouwers maakten een gebruik van de Fibonacci-reeks om gotische kathedralen te bouwen. Men noemt dit dus weleens de heilige verhouding van het universum, omdat je deze verhouding kan terugvinden in de natuur. De getallenreeks van Fibonacci is genoemd naar Leonardo van Pisa, die deze kennis zou meegebracht hebben uit het Oosten. De getallenreeks van Fibonacci is geïnspireerd door de natuur, want je vindt deze verhouding overal terug in de natuur.

brown spiral staircase with brown wooden railings

selective focus photography of green succulent

green and brown tinted glass ware

Foto's: unsplash.com

 Zo heeft de goudsbloem bijvoorbeeld 13 bladeren en bevat kamille 13 punten in spiraalvorm, net zoals een zonnebloem, een bloemkool, het slakkenhuis van slak, enzovoort, ... Je vindt deze getallen overal terug in de natuur. Vandaar dat de gothische kathedraalbouwers dat gebruikten, want gothische kathedralen moesten in overeenstemming zijn met het universum, met de aarde, met de natuur. Een voorbeeld van een kerk waar het cijfer 13 gebruikt is, is de Onze Lieve Vrouw Bezoekingkerk in Lissewege. Deze kerk is 13 Brugse roeden hoog en 13 Brugse roeden lang.


De kerktoren van Lissewege

De bouw van de iconische tempel in de bijbel van Salomo duurde 13 jaar. Misschien daarom dat de kathedralenbouwers ook het cijfer 13 gebruikten in hun kerkenbouw. Wie meer wil weten over het kerkgebouw van Lissewege en het cijfer dertien kan altijd mijn rondleiding over de verborgen symboliek in de kerk van Lissewege downloaden via mijn website, www.bovickery.eu of de website www.visitlissewege.be. De kerk in Lissewege heeft een platte toren en dit verwijst misschien naar het visioen van Jacob over engelen die een ladder op en neer afdalen om naar de hemel te gaan. Dit staat in vers Genesis 28:12 of samengeteld dertien.

Egypte en het getal dertien

Een Egyptische farao steeg ook via het westen (de meeste kerktorens staan in het Westen) met een ladder naar de hemel volgens 13 ringen om de eeuwigheid te bereiken. Dat werd op een gegeven moment verteld in het oude Egypte. Daarom misschien dat de kerkbouwers dat getal 13 gebruikten. 

ancient pharaoh sitting monument

Maria-Magdalena en Maria

En het is ook geen toeval, dat is een Mariakerk het getal 13 in zich heeft, want wat is de dertiende letter van het alfabet? Jawel de M, de M staat ook gelijk aan 1000. Als dat geen toeval is, 1000, eeuwigheid. De tempeliers vereerden Maria en Maria-Magdalena. Maria-Magdalena werd ook de dertiende apostel genoemd door Thomas van Aquino, en in de bijbel is er een vers waarvan men zegt dat het verwijst naar Maria-Magdalena. En dat is het vers Micha 4:8:1 of dertien. "En Migdal Eder (dat wil zeggen de toren van de kudde van schapen), ofwel vesting der dochter Sions, jij zult je vroeger koningschap heroveren. Het koningschap der dochters van Jeruzalem." Dertien is dus het getal der ingewijden in geheime kennis. Misschien daarmee dat Dan Brown in de Da Vinci Code schreef over Maria Magdalena, die de vrouw was van Jezus. Zij was immers de dertiende apostel volgens Thomas van Aquino.


Maria Magdalena, Jan van ScorelRijksmuseum


Een kroon met 12 sterren

Mariabeelden zijn vaak afgebeeld met een kroon van 12 sterren en een maan onder hun voeten. In Apocalyps, 12:1, opnieuw dertien wordt gezegd: "er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken. Een vrouw die met de zon bekleed was, de maan onder de voeten en een kroon van 12 sterren."


Madonna in Glory, Carlo Dolci, c. 1670, oil on canvas, Stanford Museum, California  - Own work David Monniaux 

Gaïa

Maar het gaat nog verder terug, want de Roemenen vereerden Fontinalia op 13 oktober: het leven gevende vrouwelijke waterelement. De Grieken kenden Gaïa, de godin waarmee verwezen werd naar Moeder Aarde. Een vruchtbaarheidsgodin en liefdesgodin en de getalswaarde van de letters van Gaïa is dertien. Gaïa werd geboren uit chaos, wanorde en Uranus, de God van de hemel. De aarde komt dus voort volgens de Griekse mythologie uit wanorde, chaos en een hemelgod. En toeval of niet, maar de Big Bang zou ongeveer 13 miljoen jaar geleden hebben plaatsgevonden.


Kleireliëf uit ca 460 v.C. Gaia geeft Erichthonios aan Pallas Athena. Door Wilhelm Heinrich Roscher - Wilhelm Heinrich Roscher: Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie 

Dertien en de liefde

Ik sprak over Maria-Magdalena en Jezus. Dan denkt iedereen aan liefde en wat is belangrijker dan liefde? Weinig zal je zeggen. Dan moet je ook niet verwonderd zijn dat één van de belangrijkste hoofdstukken in de bijbel over liefde nummer 13 draagt. In Korinthiërs 13, eerste vers staat: "Al sprak ik de talen van mensen en die van engelen, had ik de liefde niet, ik zou niet meer dan een dreunende gong of een schelle cimbaal." En vers 13:13 zegt zelfs: "Ons resten geloof, hoop en liefde. Deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde." Is dat geen mooie boodschap in deze coronatijd?

De vorm van het getal dertien

Dat dertien naar liefde verwijst, is overigens niet heel verwonderlijk. Ik moet je wel waarschuwen, ik heb nogal een perfide geest en veel fantasie. Maar als je kijkt naar de vormen van het getal, dan zie je een stokje en jawel de drie-vorm is gevormd door twee welvingen, twee heuvels. Je kan zelf wel je fantasie gebruiken waarvoor het stokje staat en voor welk vrouwelijk lichaamsdeel de twee heuvels van de drie zouden kunnen staan.

gray 13 wall decor

Foto: unsplash.com

Het Hebreeuwse alfabet

De Hebreeuwse letter 'mem' is de dertiende letter van het Hebreeuwse alfabet en mem wordt geassocieerd met water. In de Joodse kabbala krijg letters een numerieke waarde. Het woord 'achava', liefde, heeft een getalswaarde van 13, net als 'echad', één of God is één. Samen vormen zij 26, wat de getalswaarde is van Jahweh of God.

Pieter Aspe en het getal dertien

Weet je overigens dat Pieter Aspe één boek heeft geschreven waarbij er een moord gebeurt op de kerktoren van Lissewege, een moord die verband houdt met liefde? En de titel van dat boek is: jawel Dertien.


De kabbala en het getal 13

In de kabbala verwijst 13 dus naar de 13 attributen van God. Het tetragrammaton, de Hebreeuwse schrijfwijze van Jahweh, bestaat dus uit de getalswaarde zesentwintig, waarvan 13, het maanjaar (de maanden), de helft is en 52, het zonnejaar of de weken het dubbel is. Een jaar bestaat uit 52 weken gedeeld door vier of 13. Ook in de kabbala verwijst 13 dus naar de vrouwelijke vruchtbaarheid door de associatie met de maan en de getalswaarde verwijst naar de Hebreeuwse letters. Gimel, drie en Jod, tien en deze twee letters vormen samen de woorden vallei, de golvende heuvels op aarde, wat in het Latijn vulva is geworden. Dus volgens de kabbala heb je moeder, aarde, vrouwelijke vruchtbaarheid waaruit alles ontstaan en het dubbel daarvan is God en de liefde, de goddelijke, universele bron die de oorsprong van alles is.

Waarom is het getal dertien een ongeluksgetal?

Waarom is 13 een ongeluksgetal? ik blijf het herhalen. In de kabbala staat dertien overigens ook voor een verandering, een omwenteling, een bar mitswa gebeurt op de leeftijd van 13 jaar. Jozef werd in de bijbel dertien jaar in slavernij gehouden.

Moeder aarde in de Bijbel

Er is zelfs een verwijzing naar de Moeder aarde in de Bijbel. In Exodus 6:7 wordt gezegd: "ik zal jullie naar het land brengen waarvan ik gezworen heb dat ik het jullie zou geven. Ik zal doen wat ik aan Abraham, Isaac en Jacob beloofd heb. Ik zal het aan jullie geven, want ik ben de Heer."

Dertien en de Amerikaanse dollar

Waarom is het cijfer 13 een ongeluksgetal? Want op een dollarbiljet komt het cijfer dertien verschillende keren voor? De Amerikanen hebben op hun dollarbiljet een onafgewerkte piramide gebruikt met 13 treden. Waarom zou dit gebeuren als het een ongeluksgetal was? Men zegt dit het een verwijzing is naar de 13 koloniën die deel uitmaakten van Amerika in 1782. Of volgens complotdenkers gaat het om 13 families die achter de schermen in Amerika de lakens uitdelen.

US one dollar bill, reverse, series 2009.jpg

Bron: Wikimedia 

Je kan zelfs stemmen bij deze podcast

Wie meer wil weten over het cijfer dertien en het dollarbiljet of andere kennis over het cijfer dertien, die kan op mijn website www.bovickery.eu bij deze podcast stemmen als je wilt dat ik een boekje maak over dertien. Zodra ik 99 stemmen haal, doe ik het. Schrijf on demand als het ware.

Rahu, ridders en rebellie

Maar misschien is de kennis over het getal 13 nog ouder. In de oude Indische ayurveda, kent men ook numerologie en die vertoont merkwaardige gelijkenissen met wat ik reeds vertelde. Dertien samengesteld vormt natuurlijk het cijfer negen en vier en dit staat in deze numerologie gelijk met de god Rahu.

 File:Rahu graha.JPG

De god Rah - bron: Wikimedia

Het cijfer staat voor ridders. Denk aan de tempeliers, voor rebellie, voor het geheime. Geheim blijft een moeilijk woord voor een West-Vlaming. De rebellie komt ook terug in de bijbel. Via het getal 13, waar er staat: "12 jaar waren ze aan Kerdor Laomer onderworpen geweest, maar in het dertiende jaar waren ze in opstand gekomen." De god Rahu regeert over het sterrenteken maagd, denk aan Maria. En in India wordt er gezegd dat wie geboren is op de dertiende dag gemakkelijk de diepte van de dingen bekijkt, zeer succesvol is in wetenschappelijk onderzoek of culturele wetenschappen. En dat hun interesse in filosofie en religie een groot succes kan brengen. Ja, ze bezitten zelfs krachten die als bovennatuurlijk beschouwd worden. Je zou dus bijna hopen dat je op een dertiende dag geboren wordt.


Dertien maanden in een jaar

De Maya's en de Kelten kenden een jaarkalender met 13 maanden en 13 verwijst naar de maan die als vrouwelijk wordt beschouwd. Dus waarom is het getal 13 een ongeluksgetal?

Jezus en het getal dertien

Er is overigens ook iets merkwaardigs in de bijbel aan de hand in verband met Jezus en het getal 13. In het evangelie van Matthäus is een lijst te vinden met het geslachtenregister van Jezus, een opsomming van 42 namen van de stamboom van Jezus. En deze opsomming gaat als volgt: Abraham verwekte Isaac, Isaac verwekte Jacob, Jacob verwekte... en zo gaat dat 42 generaties door. In het slotvers staat er: al de geslachten van Abraham tot David zijn veertiende slachten en van David tot de Babylonische ballingschap 14 geslachten en van de Babylonische ballingschap tot Christus 14 geslachten, dus drie keer 14 opgesomde namen, dat is 42. Maar in werkelijkheid klopt het niet, want als je het natelt, is Jozef de twaalfde die verwerkt wordt en Jezus is de dertiende.

Het getal dertien en Leonardo Da Vinci

Dat het getal 13 belangrijk was, wist ook Leonardo Da Vinci. Men zegt wel eens dat Leonardo Da Vinci was ingewijd in geheime kennis. Kijk eens naar zijn bekende schilderij over Het laatste avondmaal. Dit kan je overigens bewonderen in de abdij van Tongerloo moest je dat nog niet weten. Je moet het zeker eens bezoeken. Als je het perspectief van het schilderij bekijkt, dan vertrekken er vanuit het hoofd van Christus maar liefst 13 lijnen. Die vertrekken vanuit het derde oog van Christus. Op mijn website kan je een afbeelding hiervan zien.

Da Vinci Laatste Avondmaal

Da Vinci Laatste Avondmaal


Een uitvinding van een man?

Dus misschien kunnen we enkel maar concluderen dat het mogelijk is dat de verandering van het cijfer 13 in de loop der eeuwen van een geluksgetal tot een ongeluksgetal misschien wel door een man uitgevonden is. Een man die niet zo gesteld was op vrouwen of de liefde. En nu richt ik mij vooral tot de vrouwelijke luisteraars: is het geen tijd dat we ons cijfer 13 terug in ere herstellen? De verwijzing naar Moeder aarde, de vrouwelijke godinnen en de liefde. Vergeet dat 13 een ongeluksgetal is. Nee, 13 verwijst naar de liefde, naar de vrouw, naar vrouwelijke godinnen en heiligen en naar God. Dertien is niet het cijfer wat het lijkt te zijn.

Proficiat, je bent nu een ingewijde

Ziezo nu ben je ook ingewijd in de geheimen van het getal 13, ben je een ingewijde. Maar misschien moet ik gewoon afwachten of deze podcast succes kent of niet, want ik tart nu wel het lot door een aflevering te maken die volledig gewijd is aan het cijfer dertien. Dus de toekomst zal het moeten uitwijzen: is het cijfer 13, een ongeluksgetal of eerder een geluksgetal?

IK SCHRIJF OP BEVEL - WRITER ON DEMAND


Wil je dat ik een boekje schrijf met meer informatie over de inhoud van deze podcast? Vul dan dit formulier in en bij het bereiken van 99 stemmen, schrijf ik een boekje over deze podcast. Wie stemt krijgt de mogelijkheid om met korting het boekje aan te kopen.

Deze podcast werd gemaakt met achtergrondmuziek van Epidemic Sound. De intro van deze podcast werd gemaakt door Bo Vickery met het audioprogramma en loops van Magix Music Maker. De intro's en outro's van deze podcast zijn tot stand kunnen komen dankzij Matthijs van Diamond Podcasting. De podcast werd klankmatig in orde gebracht door PodkasterHet ontwerp van de podcastcover is gemaakt via 99Designs door ontwerper ArcDesign. De foto op de podcastcover is genomen door fotograaf Paul Gheyle.


Tags

acht, amerika, angst, athene, betekenis, bijbel, bo vickery, boek, christus, cijfer, da vinci, dan brown, dertien, drie, eeuwigheid, egypte, fantasie, fibonacci, gaia, geheim, genesis, getal, god, heilige, india, ingewijde, jezus, kabbala, kelten, koning, laatste avondmaal, leonardo da vinci, leven, liefde, lissewege, maagd, maria, Maria-Magdalena, maya, moeder aarde, mythologie, namen, negen, niets is wat het lijkt, numerologie, podcast, salomo, symboliek, taal, tempel, tempeliers, tijd, toeval, twee, universum, verborgen, video, vier, vijf, vrouw, vrouwen, welkom, woorden, zon


Misschien vind je dit ook leuk:

Schrijf je in voor de nieuwsbrief My Secret Tips. 

Of nee, wacht, doe het niet.

Wil je de geheimen van een schrijver kennen? 

Wil je verhalen rond mysteries, mythologie en taal? 

Wil je tools voor creatievelingen leren kennen?

Eén keer per maand.

>