.st0{fill:#FFFFFF;}

Het geheim van de schuur van Ter Doest dat niet in de toeristische boekjes staat 

 19/06/2022

minuten nog te lezen

Het geheim van de schuur van Ter Doest dat niet in de boekjes staat

Een kennis had gevraagd of ik naast mijn rondleiding rond verborgen symboliek in de kerk van Lissewege, ook een rondleiding wou geven in Ter Doest. Ik had toch nog veel researchmateriaal liggen dat ik had bij elkaar had gezocht voor mijn eerste thriller Niet is wat het lijkt. Het witte dorp en post af en toe iets over Ter Doest op mijn website Visitlissewege, dus ik dacht: waarom niet? Maar hoe gaat dat: je stelt iets uit tot de laatste week. Het was nog een week en ik moest mijn rondleiding nog uitschrijven. Uitschrijven is niet het juiste woord, laat ik het opslaan in mijn brein noemen. Letterlijk en figuurlijk, want ik maak research echt op in een softwaretool Thebrain, iets wat eruit ziet als een enorme mindmap waarin je allerlei verbanden kan leggen. Ik ben bezig notities van vroeger er ook in onder te brengen in voorbereiding van deel 3 van de thrillerreeks Niets is wat het lijkt (ja, dat is al in voorbereiding in mijn hoofd), dus begon ik aan het verzamelen van alles over Ter Doest om erin te steken.

Ik had mijn structuur al (waar ik me overigens niet aan gehouden heb tijdens het vertellen), documentatie, foto's, maar er was iets dat aan mij knaagde. Ik wist dat de middeleeuwers, zeker de kathedralenbouwers van gotische kathedralen (zoals Lissewege) en religieuzen niet zomaar ergens een gebouw neerzetten. Dat alles voor hen een symbolische betekenis moest hebben. Nee, zij metselen niet gewoon een muur van zoveel meter, die maten, lengte, breedte en hoogte, moesten een symbolische boodschap overbrengen. Dus ging ik op zoek naar de afmetingen van de schuur. Want iets zei me dat de schuur iets verborg, het knaagde aan me, maar ik wist niet wat. Je kent dat wel: een stemmetje dat je zegt dat je iets moet doen of bekijken en dat je blijft achtervolgen.

Probleem: ik vond op het internet 4 verschillende maten. Wat nu? Op een avond besloot ik naar de schuur zelf te rijden. Ik meende me te herinneren dat er daar een bord was geplaatst na de restauratie waarop de afmetingen stonden. Ter plaatse merkte ik dat mijn geheugen me niet in de steek had gelaten: jawel: één van de afmetingen die ik gevonden had op het internet kon ik lezen: 56 meter lengte, 21 meter breedte en 16,50 meter hoogte. Ik keek naar de schuur. Wat is jouw geheim? Ik besloot er eens in te gaan. Het was al laat, na 20 uur, normaal was ze dicht, maar er stonden nog poorten open. Ik ging binnen in de schuur, waar me altijd een donker en zwaar gevoel overvalt. Je staat in bewondering voor het gebouw, maar toch voel ik me altijd bedrukt als ik erin sta. Wellicht de energie van al die boeren die waarschijnlijk tegen hun zin oogsten moesten afstaan (hoe ben je zelf als je je belastingsbrief in je postbus krijgt?) en van de lekenbroeders en loonwerkers die er onder zwaardere omstandigheden moesten werken. Ik liet me niet uit mijn lood slaan en legde mijn hand tegen één van de pilaren. Jij verbergt een geheim, ik weet het, vertel het me, dreunde ik op in mijn hoofd. Wat dom en surreëel dacht ik nog: waarom zouden stenen tegen je praten? Nee, ik had geen plotse ingeving.

Ter Doest Lissewege

De afmetingen van de schuur van Ter Doest van Lissewege in Brugse roedes

Thuis besloot ik om de meters om te rekenen in Brugse roedes. De kerk van Lissewege gaf ook maar zijn geheimen prijs als je alles omrekende naar de maatstaven van de bouwers. Als je dan ook nog de getallen bij elkaar optelt, kom je op een soort geheime numerologie die in oude gebouwen kan verborgen zijn (in de kabbala doet men dit met woorden en is dit de gematria, zoals ook in de kerk van Lissewege verborgen is). Een Brugse roede is ongeveer 3,84 meter (een roede verschilt per streek, zie deze Wikipediapagina). Zo kwam ik op volgende afmetingen:

- 56 meter: 3.84 = 14,58 = 1 + 4 + 5 + 8 = 18 = 9

- 21 meter: 3,84 = 5,53 = 5 + 5 + 3 = 13 = 4

- 16,50 meter: 3,84 = 4,3 = 4 + 3 = 7

Volledig sluitend is zo'n berekening niet want misschien zijn de meters vermeld op het bord of internet ook afgerond, vloeren kunnen lager liggen nu, enzovoort..., maar vroeger kon men ook niet zo nauwkeurig meten, dus net zoals bij de kerk in Lissewege is er enige foutenmarge, maar in grote lijnen denk ik wel dat dit zo ongeveer de afmetingen (of beter gezegd de getallen) moeten zijn die de bouwers in gedachten hadden om hun boodschap over te brengen: 18, 9, 13, 4 en 7.

Ik besloot er ook nog de 20 pilaren van binnen in de schuur bij te betrekken, want 9 + 4 + 7 = 20 en toevallig is 13 het zevende priemgetal. Maar wat wilden deze cijfers mij nog vertellen? Wie al een rondleiding van mij heeft bijgewoond over de kerk weet ondertussen dat het getal 13 verwijst naar Maria (dertiende letter alfabet, de Cisterciënzers vereerden Maria), Maria-Magdalena (de dertiende apostel), liefde (achava, liefde in het Hebreeuws = 13), God is één (echad in het Hebreeuws = 13), God (Jahweh = 26 of 2 x 13) en Gaia (Griekse godin vruchtbaarheid is in de griekse numerologie ook gelijk aan 13). Dat er dus verwezen wordt naar de vrouw is misschien merkwaardig voor monniken, maar ze zullen wellicht vooral naar de vruchtbaarheid (voor een goede oogst) willen verwijzen hebben. Dat 4 gelijk staat aan de 4 elementen water, aarde, vuur en lucht is ook logisch. Maar wat voor de rest?

Ter Doest Lissewege

Luchtfoto: Johan Desmet

De verwijzingen van de schuur van Ter Doest naar de Bijbel

Ik verliet eventjes mijn bureau, maar keerde al snel terug want plots had ik een ingeving: wat als de getallen zouden verwijzen naar Bijbelse verzen die te maken hebben met de oogst, granen of tienden (Ter Doest is een tiendenschuur)? De Bijbel is vooral ook een symbolen boek, vol verborgen numerologie. Ik ging onmiddellijk op zoek. En jawel: de schuur van Ter Doest is één grote verwijzing naar het offer van de oogst aan God.

LEVITICUS 2:16 = getal 18 (2 + 16)

"Zo zal de priester deszelfs gedenkoffer aansteken van zijn klein gebroken graan en van zijn olie, met al den wierook; het is een vuuroffer den HEERE."

De Engelse tekst is iets duidelijker:

"The priest will take a representative portion of the grain moistened with oil, together with all the frankincense, and burn it as a special gift presented to the LORD."

LEVITICUS 2:14 = getal 7 (2 + 1 + 4)

"Indien gij de Here een spijsoffer der eerste vruchten zult brengen, dan zult gij in het vuur geroosterde aren, fijngewreven graankorrels, als spijsoffer uwer eerste vruchten brengen."

DEUTERONIUM 7:13 = getallen 7 en 13

"13 Hij (GOD) zal van jullie houden en goed voor jullie zijn. Hij zal jullie tot een groot volk maken in het land dat Hij aan jullie voorvaders heeft beloofd. Hij zal jullie kinderen en jullie oogsten zegenen. Hij zal jullie graan, wijnstruiken en olijfbomen zegenen. Hij zal de jonge dieren van jullie vee zegenen."

DEUTERONOMIUM 14:22 =  getal 9 ( 1 + 4 + 2 + 2)

"22 Geef elk jaar heel precies een tiende deel van de hele oogst van jullie akkers aan de Heer." 

DEUTERONOMIUM 14:23 = getal 10 (2 keer 10 pilaren) ( 1 + 4 + 2 + 3) 

"23 Breng dat tiende deel van jullie graan, wijn en olijf-olie, samen met de eerstgeboren dieren van jullie koeien, schapen en geiten, naar de plaats die jullie Heer God zal uitkiezen om te wonen. Maak van die tienden een feestmaaltijd klaar en eet die op. Zo zullen jullie leren om je leven lang diep ontzag te hebben voor de Heer God."

LEVITICUS 6:14 = 20 pilaren (=6 + 14)
Deze is niet 100 procent, want hier heb ik de 14 genomen in plaats van samengeteld tot 1 + 4. Als je 6 + 1 + 4 doet, kom je tot het getal 11. Langs de andere kant als ik vers 16 neem, dus 6 + 1 + 6 = 13, kom ik op het getal 13, dus dat kan ook als je het vers leest.


"14 [De Heer zei tegen Mozes: ] "Dit zijn mijn wetten voor de meel-offers. De priester moet het offer naar Mij brengen, naar het altaar. 15 Hij moet een handvol van het meel nemen, met de olijf-olie die erbij hoort en met alle wierook die er op ligt. Dat moet hij op het altaar verbranden. Het betekent dat het hele offer aan Mij is gegeven, ook al wordt er maar een deel van verbrand. Als hij het zó doet, ben Ik blij met het offer. 16 De rest van het meel is voor Aäron en zijn zonen. Ze moeten er zonder gist koeken van bakken en die op een heilige plaats opeten: binnen de omheining van de tent van ontmoeting. 17 Er mag geen gist in het deeg gedaan worden. Dit deel van mijn vuur-offers geef Ik aan hen. Het is heel erg heilig, net als het vergevings-offer en het schuld-offer. 18 Alle mannen uit de familie van Aäron en uit zijn familie ná hem mogen ervan eten. Dit is een eeuwige wet voor hun families en voor al hun families ná hen. Iedereen die ervan eet, moet een dienaar van de Heer zijn."

Is dit de geheime code die de schuur van Ter Doest verbergt? Of is er nog?

Schuur Ter Doest Lissewege

De oppervlakte van de schuur van Ter Doest, verbergt nog meer geheimen

De volgende dag had ik het gevoel dat ik nog niet alles had ontdekt. Ik besloot om ook de oppervlakte te berekenen:

14,58 (lengte) x 5,53 (breedte) = 80,62 of twee keer 8  (8 + 0 en 8 + 8). Samen 16 of het getal 7. Ik besloot om me te concentreren op de 8, want wat zegt de Bijbel hierover?

DEUTERONIUM 8 bevat een gebed voor dankbaarheid aan God.

Wat zegt vers 8:8 (= getal 16)? 
"7 Want de Heer God brengt jullie in een goed land. Een land met beken, bronnen en rivieren die in de dalen en op de bergen ontstaan. 8 Een land met tarwe en gerst, wijnstruiken, vijgenbomen en granaatappelbomen. Een land met honing en olijfbomen vol olie."

Het viel me plots ook op dat in de kabbala de getallen 13 en 18 sluitletters zijn in het Hebreeuws (dit zijn letters die anders geschreven worden in het begin, het midden of het einde van een woord). Het Hebreeuwse alfabet heeft 5 sluitletters. Dus de lengte een breedte van de schuur sluiten de schuur af? 

- 13 = getalswaarde 40 in gematria van de kabbala: in de Bijbel is het getal 40 speciaal: bijv. de zondvloed duurde 40 dagen en 40 nachten. Ook kerkelijke feesten worden vaak gevierd met 40 dagen ertussen. Veertig verwijst naar de door God bepaalde tijd.
- 18 = getalswaarde 90 in gematria. Negentig is een kwart van een omwenteling (360 graden) of staat gelijk aan één seizoen. 

De schuur van Ter Doest en de gematria uit de kabbala

Ik wist dat de schuur mij nog niet alles had onthuld. Zoals altijd moest ik tijd laten passeren. Als de tijd rijp is (ik noem dit goddelijke timing) zou ik wel ergens een aanwijzing krijgen, wat ik verder moest onderzoeken. Die kwam er echter sneller dan verwacht. Tijdens de rondleiding vroeg een dame of ik getallen van de kabbala bekeken had. Ik had niet genoeg tijd gehad om dit te doen, dus voor mij het sein om dit te bekijken. En jawel, ook daar kon je een verband zien met God:

- 13 zijn de eigenschappen van Hashem. Hashem is een aanroeping van God, een manier om naar God te verwijzen. 

- 18 is de gematria van Chai חַי, het Hebreeuwse woord voor leven. Veelvouden van dit aantal worden als geluk beschouwd en worden dikwijls gebruikt bij het geven van geschenken. Een oogst is een geschenk van God.

Bron: https://nl.abcdef.wiki/wiki/Significance_of_numbers_in_Judaism

Schuur Ter Doest Lissewege

De schuur van Ter Doest en de getallenreeks van Fibonacci

De kerk van Lissewege werd gebouwd rekening houdend met de cijferreeks van Fibonacci. Dit zijn de getallen: 1-1-2-3-5-8-13-21-34, enz... Deze werden door Leonardo van Pisa meegebracht uit het Oosten. En jawel, je kan dit ook zien in de schuur van Ter Doest. 

Als je de zijkant bekijkt (zie de twee foto's hierboven) heb je 1 grote poort, 2 steunberen naast deze poort, 3 rode kleinere deurtjes aan de zijkant, 5 ramen, 8 grotere steunberen tegen de zijmuren (uitgezonderd de 2 naast de grote poort) en de breedte verwijst dus naar 13 Brugse roedes.

Bekijk je oude gebouwen, kijk altijd of je in de oude maten niet de reeks van Fibonacci kan ontdekken.


Het volume van de schuur van Ter Doest in Lissewege

Het volume had ik al berekend, maar daar was ik nog niet volledig uit. 

De berekening is 14,58 x 5.53 x 4,3= 346,6972 Brugse roedes = 300 + 40 + 6 of 3 + 4 + 6 = 13. De eerste twee cijfers na de komma meegenomen is 6 + 9 = 15 of samen vormt 346,69 28. De 72 laat ik liggen: dat getal verwijst naar alle namen van God.  

- 300 verwijst in de gematria naar de Hebreeuwse letter Shin, een verwijzing naar Shadai of God. 

- 40: zie hierboven.

- 6 verwijst naar de 6 dagen van de schepping (7de dag is rustdag).

- 9 verwijst naar de gematria (dus letters omzetten in getallen in de kabbala)

- 15 naar de priesterlijke zegen, de 15 giften van Hashem (dit is een ander woord voor Jahweh). Er waren 15 generaties tussen Abraham en koning Salomon, 15 profeten en 15 rechters die over Israël heersten.

Dit jaar vindt de 28ste beeldenroute plaats in Lissewege, wat gelijkstaat met het volume van de schuur van Ter Doest. 28 is ook het driehoeksgetal van 7 of alle getallen opgeteld tot 7 = 28 (1+2+3+4+5+6+7=28)

Dat het eerste vers van de Bijbel, Genesis 1:1 begint met 7 woorden en 28 letters heeft: "In den beginne schiep God de hemel", zal ik maar als een boodschap beschouwen dat alles te maken heeft met een onbekende kracht in ons universum die wij God noemen en andere religies of geloofsovertuigingen een andere naam geven. Ik vraag me af of de komende graantekorten die mogelijk leiden tot een hongersnood geen teken zijn dat we misschien, heel misschien hulp moeten vragen aan wie of wat je ook gelooft? En dat we nieuwe graanschuren misschien ook meer moeten afstemmen op het universum? (Luister ook naar mijn private podcast The Secret Files over het verband tussen actualiteit en verborgen symboliek)

Ik weet het niet, ik ben maar een gewone schrijver die nu dankbaar is dat de muze (wat of wie dit ook mag zijn) mij heeft toegelaten om deze merkwaardige toevalligheden van de schuur van Ter Doest in Lissewege te laten ontdekken. Ergens ben ik ervan overtuigd dat de schuur nog meer verbergt. Wie weet, schrijf ik op dit blogartikel ooit wel een update. De muze zal wikken en beschikken.Verdien zelf geld met dit boek: word affiliate

Ken je het systeem van affiliatemarketing waarmee je gemakkelijk geld kunt verdienen?

Je hoeft je gewoon te registreren als affiliate, een link die je krijgt te plaatsen op jouw website of sociale media en je krijgt 2 euro per boek dat via jouw link verkocht is.


Schrijf je in voor de nieuwsbrief My Secret Tips

Wil je de geheimen van een schrijver kennen? Wil je verhalen rond mysteries, mythologie en taal? Wil je tools voor creatievelingen leren kennen?

Eén keer per maand. Als de muze het tenminste toelaat.