.st0{fill:#FFFFFF;}

Op 12 maart 2021 is er 24 uur muziek te horen in het Sportpaleis te Antwerpen. Wie wil kan deze livestream volgen. Een initiatief van Miguel Wiels. Een speciale datum wel : 12/3/21 of 3 (1+2)-3-3 (2+1). Drie keer drie, waarbij de buitenste getallen gewoon omgekeerd staan. Doet mij spontaan denken aan het kinderliedje drie maal drie is negen. Ken je dit niet? De tekst is als volgt:

Drie maal drie is ne-egenen
ieder zingt zijn eigen lied.
Drie maal drie is ne-egenen
X zingt zijn lied.

Waarna de persoon die werd genoemd (hier X dus) een liedje naar zijn keuze moet zingen. De rest van de groep mag het liedje meezingen als ze het kennen. Daarna wordt het lied opnieuw gezongen en wordt een andere persoon aangeduid om een liedje te zingen. Hoe toepasselijk dat deze 24 uur live muziek dan doorgaat op deze datum van drie keer drie. De negen is in het Hebreeuws symbool voor de baarmoeder. Ik hoop dat de muziek die 24 uur te vergelijken valt met een baby die groeit in de baarmoeder: op een gegeven moment moet het kind geboren worden. Op een gegeven moment zullen er terug live concerten plaatsvinden. Belangrijker dan velen denken: want muziek verbindt, muziek begeestert, muziek doet de wereld een beetje meer stralen, muziek is niets meer of minder dan energie. De energie die we nu soms missen.

De muzes

Het woord muziek komt overigens uit het oud-Grieks: Μοῦσαι. Een verwijzing naar de muzes. De negen dochters van Zeus die de godinnen waren van de kunst en wetenschap. Toen werden kunst en wetenschap nog als gelijkwaardig beschouwd, dat is in de loop der tijden verandert. Als er iets is wat deze coronaperiode wel heeft bewezen, is het dat we de wetenschap nodig hebben, maar dat kunst evenveel nodig is. Zonder kunst, zonder muziek is het leven maar eentonig. Vandaar wellicht het woord een-tonig: maar één toon, saai. Toen vroeger iemand mij zei dat hij als kunstenaar geïnspireerd was door de muze, vond ik dat maar merkwaardig. Maar ik moet nu eerlijk toegeven dat de muze mij soms ook gunstig gezind is door te helpen bij het schrijven. Als je vast zit, plots een inzicht krijgen. Als je geen tijd hebt, komt er plots tijd vrij. Merkwaardige ontmoetingen of informatie die je als op een schoteltje aangeboden krijgt. Het is merkwaardig. Ik stel me in mijn fantasie soms voor dat er onzichtbare flarden van ideeën rondom ons zweven. Het is diegene die dit het eerst neemt, die er verder aan werkt, die dan info krijgt. Of is het onze intuïtie of onderbewuste die ook een rol speelt? Ik ben er nog niet uit. Volgens mij is inspiratie een combinatie van dingen die diep in ons onderbewuste verborgen zitten, het volgen van je intuïtie en synchroniciteiten (dit zijn toevalligheden die geen toeval lijken te zijn). Soms heb ik het gevoel als er iets is dat het toetsenbord helpt bedienen. Ik ben soms zelf verwonderd als ik achteraf dingen lees, dat ik denk: ‘heb ik dit geschreven?’. Terwijl ik dit typ, kijkt mijn mama toevallig naar de koers. Zij zegt hardop ‘Gits’ (omdat dit de plaats is waar de koers passeert). Klankmatig lijkt dit op het woord gids. Zouden er dan echt onzichtbare gidsen, muzes bestaan die ons door het leven leiden? Ik begin het te geloven.

De muzes hadden tempels die in het Grieks mouseion als naam hadden. Vandaar ons woord museum: onze tempels van de kunst, alhoewel veel tempels (kerken) ook plaatsen zijn waar prachtige kunst te zien is (de bouwtechniek, glasramen, schilderijen en houtsnijwerk in vele kerken zijn gewoon prachtig). Daarom dat ik altijd een kerk binnen ga als ik ergens kom. Kerkgebouwen die vaak zijn gebouwd om prachtige muziek te laten horen, want ook daar hielden de bouwers rekening mee. Ik heb een band met muziek, een muziekband. Als ik schrijf, is het soms met muziek, soms zonder. Als het stil is en ik enkel de aanslagen van mijn toetsenbord hoor, dan nog kan het zijn dat een flard van een liedje soms in mijn gedachten opduikt. Wellicht fladeren de nog te componeren muziekstukjes ook nog onzichtbaar rond de oren van de muzikanten. Wachtend tot iemand dat muziekstukje grijpt en ermee begint te componeren. Dankzij de muze.

Apollo

De muzes hadden Apollo als broer. Apollo, de god van de schoonheid en organisatie met de zwaan. De beschermgod van de muzikanten. Zijn naam zegt eigenlijk wat muziek symbolisch kan betekenen op 12 maart. Heel zeker is men niet wat de naam Apollo zou willen zeggen, maar men denkt dat het woord volgende twee mogelijke oorsprongen zou kunnen hebben: ἀπόλυσις / apólysis, ‘bevrijding’ of ἀπόλουσις / apólousis, ‘het afwissen; reiniging’. Ik hoop dat we dit gevoel krijgen op 12 maart: dat het bevrijdend is om opnieuw 24 u aan een stuk allemaal verschillende muzikanten uit verschillende genres te zien optreden. Het zal in ieder geval een reiniging voor mijn ziel zijn om terug muziek te horen. Oké, we zijn er niet live bij, maar het is een start. Het begin van het afwissen van hopelijk de laatste periode van stilliggen van de evenementensector. Hopelijk kunnen in 2022 (let op: drie keer twee, de twee het symbool van de zwaan, van Apollo) evenementen terug doorgaan op een creatieve, veilige en nieuwe manier. Want wij mensen zijn creatief en overlevers. Creatief genoeg om een oplossing te vinden zodat je live een concert kan bijwonen. Kunstenaars zijn creatief en overlevers.

O ja, er al opgelet dat er negen muzes zijn? Of 12/03/21: negen.

Het ontstaan van de toonladder

Het was een Benedictijnse Italiaanse monnik uit de elfde eeuw die aan de basis lag van de uitvinding van de toonladder: Guido d’Arrezzo. Hij vond hiervoor inspiratie in een hymne uit de achtste eeuw voor Johannes de Doper:

Ut (queant laxīs) – dit werd later de do Re (sonare fibris)

Mi (ra gestorum) Fa (multi tuorum)

Sol (ve polluti)

La (bii reatum)

Si (Sancte Iohannes).

Vrij vertaald betekent deze hymne zoveel als: “Zo dat uw dienaren

met zwakke stemmen,

de wonderen van uw daden,

mogen doen weerklinken

bevrijd van schuld van onze bedoezelde lippen,

O heilige Johannes.”

Hij zocht een manier om de Gregoriaanse gezangen beter te doen klinken. Gregoriaanse gezangen roepen altijd een speciale sfeer op. Muziek was vroeger al belangrijk. Ook bij de bouw van kathedralen werd er veel aandacht besteed aan de akoestiek van het gebouw.

Het meest bekende voorbeeld om de toonladder te leren komt natuurlijk uit de film The sound of music

Ik vraag me af of men in de middeleeuwen al op de hoogte was dat muziek energie is. Alle dingen rondom ons vibreren en bezitten energie. Einstein zei het al. Er zijn kleine viberende deeltjes, ze worden ook wel snaren genoemd (de snaartheorie). Alles in het heelal zou verbonden zijn door deze kleine deeltjes, zowel wij als de sterren zijn gemaakt van hetzelfde. De menselijke stem is het instrument om geluid te doen vibreren om energie over te brengen, net als de snaren van gitaren. Ik ben er zeker van dat het concert van 12 maart een hoopvolle en positieve energie van vibrerende snaren zal brengen.

De kluizenaar

Het getal negen staat in de tarot voor de kaart van de kluizenaar. Laat dat nu weer geen toeval zijn. De kaart van de kluizenaar zou, zoals je zelf wel kunt denken, wijzen op een levensfase waarin we ons moeten opsluiten als een kluizenaar. Om op die manier onszelf te ontdekken, inzicht te krijgen in onszelf. Een tijd van zelfbezinning met als voornaamste vraag: wat wil je bereiken? De kaart toont dat het nodig is om je af en toe eens terug te trekken om deze vraag te stellen. Om in alle kalmte, bedachtzaamheid en eenzaamheid je innerlijke tevredenheid te vergroten door meer bij jezelf te zijn. Om je ware zelf te ontdekken. Ontdekken wat werkelijk belangrijk is.

Een passende boodschap tijdens deze periode van lockdowns en quarantaine. Ja, 12/3/21 verbergt meer als datum dan we beseffen.

The Hermit (Tarot card) - Wikipedia
Bron: Wikipedia

De magie van het getal negen

Het getal negen is een magisch getal, de Egyptenaren gebruikten het al voor de bouw van hun piramides. Het is het getal der voltooiing, der vervolmaking. Als kind leerde ik het liefste de vermenigvuldigingstabel van het getal negen, want ik vond die zo gemakkelijk.

Geloof je het niet? Kijk dan eens naar de volgende berekeningen:

  • De vermenigvuldigingen van 9 zijn telkens omgekeerde of tegenovergestelde getallen. Ik verklaar me nader want het is moeilijk uit te leggen in zinnen zonder een cijfervoorbeeld: 2×9= 18 en 9×9= 81. 3×9=27 en 7×9=72, enzovoort… In het midden heb je dan natuurlijk het punt waarop de ommekeer wordt ingezet: van 45 (5×9) naar 54 (6×9).
  • Als je een cijfer neemt en je trekt het tegenovergestelde getal af, dan heb je opnieuw het cijfer negen, namelijk een veelvoud ervan. Bijvoorbeeld: 31 min 13 = 18 of 2 x 9 – 82 min 28 = 54 of 6 x 9. Probeer zelf maar eens, je komt altijd het getal negen uit.
  • Geen wonder dat het woord negen ook omkeerbaar is of een palindroom is, niet?
  • Maar ik ben er nog niet. Als je alle getallen die bestaan uit één cijfer optelt, krijg je een veelvoud van het cijfer negen (1+2+3+4+5+6+7+8+9=45).
  • Als je iets vermengvuldigt met 9, is de uitkomst van de som altijd terug 9. Bijvoorbeeld: 4 x 9 = 36 of 3+6=9. Of 11 x 99 = 1089 = 1+8+9 = 18 = 1+8 = 9. De negen komt altijd terug.
  • Of wat dacht je van deze: 12 + 10 = 22 (of 2+2=4), maar doe je 12 + 10 + 9 = 31 (3+1=4): dus als je bij een optelsom het getal 9 toevoegt, is het eindresultaat als je alles terug optelt, altijd hetzelfde. Nog een voorbeeld om dit te illustreren: 6+11 = 17 (of 1+7=8) en 6+11+9 = 26 (of 2+6 =8).
    Nu weet ik terug waarom ik in de lagere school de vermeningvuldingstafel van negen de gemakkelijkste vond.

Geen wonder dat de Egyptenaren de 9 gebruikten als maat bij de bouw van hun piramides en dat de Grieken vonden dat er negen inspirerende muzes moesten zijn. De negen markeert de overgang van het ene (de enkelvoudige getallen) naar een nieuwe fase (de dubbel getallen). In Egypte was de piramide een symbool van de overgang van de dood naar het leven na de dood en de heropstanding. Vrouwen zijn negen maanden zwanger vooraleer een kind geboren wordt. Of de overgang van foetus in de baarmoeder naar de buitenwereld. Twaalf maart zal dit jaar volgens mij dus ook een overgangsfase inluiden.

Het getal negen en muziek.

Er was vroeger iets aan de hand met het getal negen en de muziek. Tenminste na de dood van Beethoven. Beethoven voltooide zijn negende symfonie toen hij al doof was. Hij voltooide geen enkele symfonie meer, alhoewel hij maar drie jaar later stief. Daardoor ontstond bij sommige latere componisten het negende symfoniesyndroom. Veel componisten waren bang om een negende symfonie af te werken (zie dat je dan niet meer kon componeren of erger nog ook dood zou gaan) of ze slaagden er effectief niet meer in om na een negende symfonie nog verder te componeren.

Uit de negende symfonie van Beethoven komt overigens het Europese volkslied: Ode aan die Freude. De melodie toch, de tekst is van Friedrich von Schiller. De tekst gaat over de broederschap, eenheid van alle volkeren. Dat heeft corona wel bewezen, ik bedoel niet op politiek, organisatorisch of op andere gebieden waar er nu meer verdeeldheid is dan eenheid, maar in het algemeen dat de wereld veel kleiner is dan we denken als één virus heel de wereld in zijn macht heeft. De enige oplossing om hier uit te komen is eenheid. Eén (de enkeling die maatregelen naleeft) en eenheid, onverdeeldheid.

Mensen zijn één, maar zijn ook uniek. De artiesten die op 12 maart optreden, brengen allemaal verschillende stijlen en genres, ze zijn uniek, maar toch vertegenwoordigen ze samen de muziek. Unie-k, klankmatig hoor je ‘unie’ en ‘ik’. Heb je er al op gelet dat het woord uniek, unique, unico in veel talen dezelfde klank heeft? De oorsprong moet dus gelijkaardig zijn. Muziek, uniek, het rijmt zelfs.

De negen is het getal van de voltooiing, de volmaaktheid, het geheel. Soms heet men dit ook de Eneade: herken je het woord één? Eén van individu en één van we zijn allen één. Want daar ligt de oplossing in deze coronatijd: in de tegenstellingen tussen op je eentje zijn (de quarantaine met de maatregelen) en het één zijn (samen ervoor gaan). Zelfs het woord eenzaamheid, een-zaam/samen – heid, houdt een boodschap van verbondenheid met anderen in. Laat dat de boodschap zijn van de snaren op het live concert van 12 maart of 1+2+0+3+2+1 = 9. Dat we allen één zijn, hoe uniek of alleen we ook mogen zijn.

Hé, we zijn nu 8-3-2021 of 8 en 3+2+2+1 = 8. Als dat niet mooi is.

Lees ook :

En dan krijg je het antwoord: de kracht van overwinnaars

Op zoek naar woorden en inspiratie

Gaia, moeder aarde, de kabbala en het getal 13

De eeuwigheid van de nacht/acht

Verdien zelf geld met dit boek: word affiliate

Ken je het systeem van affiliatemarketing waarmee je gemakkelijk geld kunt verdienen?

Je hoeft je gewoon te registreren als affiliate, een link die je krijgt te plaatsen op jouw website of sociale media en je krijgt 2 euro per boek dat via jouw link verkocht is.


Schrijf je in voor de nieuwsbrief My Secret Tips

Wil je de geheimen van een schrijver kennen? Wil je verhalen rond mysteries, mythologie en taal? Wil je tools voor creatievelingen leren kennen?

Eén keer per maand. Als de muze het tenminste toelaat.