Enkel voor de ingewijden....


Wie wil de geheimen van de wereld van een schrijver ontdekken?

Geheimen, ze zijn overal. Verhalen, je vindt ze overal. Woorden, je hoort ze overal. Wat als je ze alle drie kon combineren? Schrijf je in op My Secret tips en ontdek een nieuwe wereld. Omdat niets is wat het lijkt . Je krijgt natuurlijk verhalen en mysteries, kortingen en cadeaus, maar daarnaast krijg je ook nog:  

  • My Secret tips: digitale tools voor creatievelingen
  • Podcasts om naar te luisteren en verwonderd te zijn (coming soon)
  • In elke nieuwsbrief leer je wat me inspireert en vertel ik over verdwijnwoorden: de woorden die we vergeten zijn. 


Vicky Boerjan spant zich in om deze website up-to-date en accuraat te houden. Mocht u toch iets tegenkomen dat onjuist of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dit laat weten. Geef daarbij alstublieft aan waar u de informatie op de website leest. We zullen dit dan zo snel mogelijk bekijken. Stuur uw reactie per e-mail naar: bovickery13@gmail.com.

Wij achten ons niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen. Bij het gebruik van webformulieren streven wij ernaar het aantal velden dat verplicht moet worden ingevuld tot een minimum te beperken. Voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Vicky Boerjan via deze website, acht Vicky Boerjan zich niet aansprakelijk.

Het gebruik van de website en al haar componenten (inclusief fora) is onderhevig aan gebruiksvoorwaarden. Het loutere gebruik van deze website impliceert de kennis en acceptatie van deze gebruiksvoorwaarden.

Antwoorden en privacyverzoeken die via e-mail of via een webformulier worden ingediend, worden op dezelfde manier behandeld als brieven. Dit betekent dat u uiterlijk binnen één maand een reactie van ons kunt verwachten. In het geval van complexe verzoeken, zullen we u binnen 1 maand laten weten of we een maximum van 3 maanden nodig hebben.

Alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt in het kader van uw reactie of verzoek om informatie, al alleen worden gebruikt in overeenstemming met onze privacyverklaring.

Vicky Boerjan stelt alles in het werk om haar systemen te beschermen tegen elke vorm van onwettig gebruik. Vicky Boerjan zal daartoe passende technische en organisatorische maatregelen nemen, rekening houdend met, onder andere, de standaarden van de techniek. Zij is echter niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, geleden door een gebruiker van de website, die ontstaat als gevolg van het onrechtmatige gebruik van haar systemen door een derde partij.

Vicky Boerjan accepteert geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan een hyperlink of andere referentie wordt gemaakt. Producten of diensten die door derden worden aangeboden, zijn onderworpen aan de toepasselijke algemene voorwaarden van die derde partijen.

Onze medewerkers stellen alles in het werk om de toegankelijkheid van onze website te garanderen en deze voortdurend te verbeteren. Dit geldt ook voor mensen die speciale software gebruiken vanwege een handicap.

Alle intellectuele eigendomsrechten op inhoud op deze website berusten bij Vicky Boerjan of bij derden die de inhoud zelf hebben geplaatst of van wie Vicky Boerjan een gebruikerslicentie heeft verkregen.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van Vicky Boerjan, behalve en alleen voor zover anders bepaald in voorschriften van dwingend recht (zoals het recht om te citeren), tenzij specifieke inhoud anders voorschrijft.

Als u vragen of problemen heeft met de toegankelijkheid van de website, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Ik wil gratis 90 pagina's van het boek Niets is wat het lijkt. Het witte dorp om te ontdekken.

>